Hlavní město Chorvatska Záhřeb

Záhřeb Hlavní město Chorvatska má přibližně jeden milión obyvatel a nchází se v západní části země, v historickém Chorvatsku. Město je také největším v Chorvatsku a slouží mimo jiné jako důležitý dopravní uzel mezi jaderským mořem a střední Evropou. Zmínky o osídlení této oblasti pochází již z roku 1094 našeho letopočtu. Roku 1526 se Záhřeb dostal pod vliv Habsburků a později přešel pod Uherskou správu. Ve druhé polovině 19. století se do města dostala železnice. Po první světové válce (a rozpadu Rakousko-Uherska) se zde rozhodlo o vytvoření jednotného státu, Království SHS (království Srbů, Chorvatů a Slovinců). V letech 1929-1939 zde sídlila Sávská bánovina a za druhé světové války ustašovský stát. Mezi válkami obývalo Záhřeb okolo 185 000 lidí. Od socialistické Jugoslávie je Záhřeb opět hlavním městem Chorvatska. Historické jádro chorvatského Záhřebu sestává ze dvou měst - Horního, které je staré tisíc let a Dolního, jenž vzniklo na přelomu 19. a 20. století, doplňuje je Nový Záhřeb vzniklý z poválečných sídlišť na pravém břehu řeky Sávy. Z historického hlediska je přikládán význam především Hornímu městu (sídlí zde i parlament a prezident), kdežto město Dolní je zase kulturním a obchodním centrem Záhřebu. Obě části města jsou spojeny Kamennou bránou, postavenou ve 13. století a také 60 metrů dlouhou lanovkou.

Dovolená u Kostela sv. Marka

Kostel sv. Marka - Chorvatsko Gotická stavba, kostel sv. Marka, je jednou z nejznámějších budov Záhřebu, postaven byl již ve 13. století. Na první pohled upoutají jeho barevné střešní tašky, které tvoří erby Záhřebu, Království Chorvatska, Dalmácie a Slavónie. Kostel uvnitř skýtá skvělou podívanou v podání proslulého chorvatského sochaře Ivana Mestroviče.